,

ΣΚΕΛΕΤΟΣ 28” STBL

100.00

ΣΚΕΛΕΤΟΣ 28” ΔΡΟΜΟΥ ALU ΚΑΘΕΤΟΣ 49mm ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ 53mm